Betrouwbare bronnen

Er is toenemende belangstelling voor de herkomst van ingrediënten en veiligheid van voeding. Dagelijks kopen wij veel grondstoffen in die onder een vergrootglas liggen als het gaat om voedselveiligheid, duurzaamheid en dierenwelzijn.

Voor de samenstelling van onze snacks maken we op dit moment gebruik van zo’n 1.000 verschillende grondstoffen en hebben we per grondstof exact de herkomst en mogelijke risico’s in kaart. Wij maken met leveranciers strikte afspraken over kwaliteit en de goedkeuring hiervan. Met name vleesleveranciers hebben te maken met strenge audits. Om aan ons te mogen leveren zijn leveranciers verplicht de herkomst van hun grondstoffen in kaart te brengen en met ons te delen. Als daarin iets verandert, moeten ze ons hiervan op de hoogte stellen. Wanneer nodig controleren we zelf de keten.

We hebben een uitgebreid kwaliteitssysteem om de voedselveiligheid en de kwaliteit van onze producten te garanderen. Onze productielocaties zijn op het hoogste niveau gecertificeerd volgens de International Food Standard (IFS).

We zijn continu gefocust op het vergroten van onze kennis over onze processen en producten en innoveren waar mogelijk met de meest moderne productielijnen om volgens de hoogste standaarden te kunnen produceren. We worden hierbij uitgedaagd door de grote hoeveelheid audits die externe instanties in ons bedrijf uitvoeren. Ook zijn we scherp op productklachten; elk jaar willen we die met 5% reduceren.

Dierenwelzijn en duurzaamheid hand in hand

Hoewel de vraag naar lekkere snacks zonder vlees stijgt en we inmiddels een groot aanbod hebben op dat vlak, is vlees nog steeds een van onze belangrijkste grondstoffen. Bij de inkoop hiervan gaan dierenwelzijn en duurzaamheid hand in hand. Waar mogelijk kopen wij vlees in van dieren die een beter leven hebben gehad dan de Europees gangbare intensieve veehouderij. Dit doen we door gebruik te maken van vlees van dieren die primair niet gehouden worden voor het vlees, maar voor een ander doel (bijvoorbeeld leghennen voor eieren, koeien voor melk). Dat is bovendien duurzamer omdat we met deze aanpak een positieve bijdrage leveren aan de uitstoot van CO2.

Verschillende vleesstromen en dierenwelzijnskeurmerken

Jaarlijks koopt Van Geloven voor zijn merken en private labels vlees dat qua duurzaamheid en dierenwelzijn afkomstig is van diverse welzijn concepten. Zo gebruiken we steeds meer vlees met het Beter Leven 1 ster keurmerk van de Dierenbescherming, maar bijvoorbeeld ook natuurvlees of natuurrund. Bij het verduurzamen van onze vleessnacks hanteren we een stapsgewijze aanpak waarbij we snack voor snack de stap maken naar diervriendelijk en zo duurzaam mogelijk vlees. Uitgangspunt is altijd de optimale balans tussen dierenwelzijn, kwaliteit, verkrijgbaarheid, betaalbaarheid, veiligheid en milieu

Afbeelding
Koeien

 

100% duurzame palmolie 

Al sinds 2006 zetten we stappen richting duurzame palmolie (RSPO). Palmolie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de stevigheid van ragout en ter voorkoming van droge kip in onze snacks. Onze ambitie is om voor nieuw gelanceerde producten geen palmolie te gebruiken. Een voorbeeld is het gebruik van palmolievrije margarine voor de productie van kaassouffles.

Soja certificering

Voor het gebruik van soja hebben we ons aangesloten bij RTRS. We hebben onszelf als ambitie gesteld om in 2022 alle (mono en samengestelde) grondstoffen middels certificaten duurzaam in te kopen. 

IFS certificering

Al onze zes productlocaties zijn gecertificeerd volgens de IFS (International Food Standard)-norm op higher level. We hebben de ambitie om in 2022 deze certificeringsaudit op alle locaties onaangekondigd te laten plaatsvinden.

Ons moederbedrijf McCain hanteert een voedselveiligheidsstandaard die nog uitgebreider is dan die van IFS. Het is de bedoeling dat die standaard steeds verder wordt geïntegreerd in ons bedrijf.