Stap voor stap, snack voor snack duurzamer!

Geloven in de toekomst

Verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van mens, milieu en maatschappij is steeds vanzelfsprekender. Ook voor Van Geloven. Want snacken is een feestje en daar moet je zorgeloos van kunnen blijven genieten en succesvol in kunnen ondernemen. Bij de ontwikkeling van onze producten zijn we ons daar continu van bewust. Zo spelen we met ons vleesvrij assortiment in op de verminderde vleesconsumptie en sturen we actief en meetbaar op het verkleinen van onze milieu-impact. Ook hebben we veel aandacht voor de herkomst en gebruik van duurzame grondstoffen, voedselveiligheid en een verantwoorde samenstelling van onze snacks.

Al deze duurzaamheidsaspecten zijn onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid dat we hebben onderverdeeld in vier pijlers. Binnen deze pijlers stellen we onze ambities voortdurend bij naar boven en maken we stappen naar een steeds duurzamere ontwikkeling en productie van onze snacks. Stap voor stap, snack voor snack duurzamer!

Onze pijlers

Onze focus

Betrokken mensen

Veiligheid

 • Veiligheid op de vloer (For Us For Family programma)
 • Een veilige werkplek voor alle medewerkers (diversiteit, inclusiviteit) met aandacht voor voldoende en goede communicatie, betrokkenheid, vitaliteit, ontwikkeling en groei

Betrouwbare bronnen

Dierenwelzijn en duurzaamheid hand in hand

 • Gebruik van dubbel-doel dieren
 • Betrekken van vleesstromen die voldoen aan bovenwettelijke normen voor dierenwelzijn
 • Duurzaam inkopen van palmolie (RSPO) en soja (RTRS)

Bewuster snacken

Grondstoffen en receptuur

 • Continue zoutreductie
 • Per 2025 alle producten natuurlijk geur-, kleur-, en smaakstoffen
 • Sterke groei aandeel snacks zonder vlees

Betere productie

49 % reductie CO2 uitstoot in 2030 (Klimaatakkoord, juni 2019)

 • Terugdringen van water- en energieverbruik, afvalstromen en logistieke bewegingen
 • Uitbreinding assortiment vleesvrije snacks 
 • Per 2025 alle verpakkingen recyclebaar