MVO - Duurzame productie

Afval

Binnen het productieproces van Van Geloven onderzoeken we continu de mogelijkheden om afval te reduceren, te verwerken of te hergebruiken op een manier die de minst negatieve invloed heeft op het milieu of zelfs nieuwe, duurzame energie of materialen oplevert. Deze benadering sluit aan bij de Ladder van Lansink, een standaard op het gebied van afvalbeheer.

 

Lees meer

 

Transport

 

Wij nemen onze verantwoordelijkheid op het gebied van milieu door actief en meetbaar te sturen op het verkleinen van onze milieu-impact. Dat geldt ook voor het duurzamer maken van ons mobiliteitsproces. Een belangrijk aandachtspunt daarbinnen is hoe we omgaan met ons transport in het kader van CO2 uitstoot, mede ingegeven door het Kyoto protocol dat in 1997 werd onderschreven door alle industrielanden om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

 

Lees meer

 

Energie

Wij zijn ons bewust van onze grote impact op het milieu en de verantwoordelijkheid die we hebben om deze zo klein mogelijk te maken. Ook de samenleving, onze stakeholders, vragen daar steeds vaker om. Het reduceren van energie (gas en elektra) is één van de milieupijlers waar Van Geloven actief en meetbaar op stuurt om de impact op het milieu te verkleinen en het bedrijfsrendement te vergroten.

 

Lees meer

 

Water

Gebruik leidingwater waarborgt kwaliteit Wij letten al jaren op watergebruik en hebben daarbij grondige maatregelen genomen. Op dit moment zijn dan ook geen spectaculaire besparingen meer te realiseren. Vanuit kwaliteitsoogpunt gebruiken we in de fabrieken alleen leidingwater, zowel bij de productie van de snacks als voor het schoonmaken van bijvoorbeeld kratten en de fabriek zelf. Op die manier zijn we ervan verzekerd dat er geen verontreiniging van producten plaatsvindt.

 

Lees meer